Kernwaarden

SCOH heeft vier kernwaarden geformuleerd die een leidraad zijn voor alle peuterleidsters, leerkrachten, directeuren, stichtingsbestuurders en ondersteunend personeel.

Ontmoeten: We zijn een organisatie van en voor mensen. En we staan open voor ieder die op ons pad komt. Kinderen en ouders, collega’s, partners in de wijk en in de stad. We zijn geïnteresseerd in anderen en willen van hen leren. Dat is hét kenmerk van hoe we met elkaar omgaan.


Verbinden: We geloven in de meerwaarde van samenwerking. Alleen in goede samenwerking kun je echt iets voor elkaar betekenen. Dat geldt voor collega’s onderling, voor de samenwerking met ouders, maar net zo goed voor de samenwerking met andere partners in de stad. We slaan graag de handen ineen om de leerlingen verder te brengen.


Betrokken: Betrokken zijn betekent voor ons: voor elkaar zorgen en elkaar aanmoedigen. Oog te hebben voor wat de ander nodig heeft en in zijn mars heeft. Leerlingen én medewerkers bij SCOH moeten kunnen doen waar ze goed in zijn en de ruimte krijgen zich te ontwikkelen.


Betrouwbaar: Je  kunt op ons rekenen. Als we ons verbinden met anderen, kunnen zij erop vertrouwen dat we onze afspraken nakomen. We doen wat we beloven en zijn aanspreekbaar op ons gedrag en ons handelen.