Klachtenregeling

Wij willen optimale kwaliteit bieden. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Voor klachten van ouders en oudercommissies is een klachtenregeling van toepassing. Onze stichting is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang, te bereiken via de website: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ en http://www.degeschillencommissie.nl

Welk soort klachten?
U kunt een klacht indienen als u of uw kind nadeel ondervindt door de werkwijze van de peuterspeelzaal of door het gedrag van de medewerkers. De klacht kan gaan over het handelen of juist over het nalaten van handelen. Het gaat altijd om persoonlijk nadeel voor u of uw kind.

Route bij klachten
Neem in eerste instantie contact op met de locatie waar uw klacht speelt. Wees eerlijk over uw ontevredenheid. Vaak biedt een goed gesprek al een oplossing.

Leidt deze stap niet tot een bevredigende oplossing, richt u dan tot de eerstvolgende verantwoordelijke: de coördinator van de peuterschool, directeur van de basisschool of de sectordirecteur Peuterscholen op het stafbureau. In laatste instantie kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur.

Bent u niet tevreden met de beslissing van het College van Bestuur, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Meer informatie en contact
http://www.degeschillencommissie.nl

https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

Wees eerlijk over uw ontevredenheid
Vaak biedt een goed gesprek al een oplossing