We doen het samen

Bij SCOH vindt u peuteropvang en onderwijs onder één dak. De stichting telt 39 scholen en 21 peuter-
scholen. De peuterscholen zijn gehuisvest in schoolgebouwen. SCOH vindt dit belangrijk. Onderwijs en peuteropvang kunnen op deze manier hecht samenwerken, in de meeste gevallen is er een doorlopende leerlijn en worden onderwijsprogramma’s uitgewisseld. Kortom: we doen het samen.

Dat is ook de titel én kern van onze strategische agenda voor 2015 - 2018. Deze agenda geeft koers en richting aan voor deze periode. Het is geen vastgetimmerd plan, maar een flexibel kader, dat alle ruimte biedt om bij te sturen.

De agenda is niet achter een bureau bedacht en opgeschreven. Directeuren, leerkrachten, leerlingen en ouders hebben meegedacht. Samen hebben we zeven prioriteiten vastgesteld:

1. Samen slimmer: ontwikkeling naar basisschool van 2-12 jaar
Bij SCOH hebben we scholen en peuterscholen. Er is al veel samenwerking onderling. Dat willen we verder versterken. De aansturing van de basisschool en peuterschool is in handen van de schooldirecteur. Onder-
bouw en peuterschool werken samen waar dat kan.
 
2. Samen sterker: op weg naar een brede buurtschool
Samenwerking met andere organisaties verrijkt en versterkt de kwaliteit van ons werk. Daar zijn we van overtuigd. En dat is in het belang van ieder kind.
 
3. Samen scherp: professionalisering door van elkaar te leren
Onderwijsorganisaties zijn per definitie organisaties waar wordt geleerd. Niet alleen door kinderen; door iedereen die er werkt. Bij SCOH werken medewerkers die plezier hebben in hun werk, goed zijn in hun vak en met en van elkaar willen leren.

4. Samen beter: leraren en leerlingen kunnen en willen samen steeds beter worden
We willen niet afhankelijk worden van de controles van de overheid. We formuleren zélf welke doelen we nastreven met ons onderwijs. En we leggen daarover helder en systematisch verantwoording af.

5. Samen duidelijk: weten waar we voor staan en dat helder presenteren
Goede en zorgvuldige communicatie is onmisbaar in een onderwijsorganisatie. Wij willen duidelijk zijn in onze informatie, enthousiast in onze profilering en sterk in onze positionering.
 
6. Samen bijzonder: eigen identiteit is belangrijk en bespreekbaar
Identiteit is voor ons meer dan levensbeschouwing. We zien de identiteit terug in onze kernwaarden, opvattingen én onderwijskwaliteit. SCOH wil een organisatie zijn waar identiteit in alle lagen wordt besproken en betekenis heeft.

7. Samen verder: inspirerend samenwerken met ouders
Ouders zijn belangrijke partners voor de scholen en peuterscholen van SCOH. Samen delen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. Een goede relatie tussen school, peuterschool en ouders is voor ons van onschatbare waarde.
 
Bekijk hieronder onze strategische agenda.
Wilt u reageren? Mail dan naar info@scoh.nl
 

 

 

Jaarverslagen

Het jaarverslag van SCOH Peuterscholen kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag van SCOH kunt u hier downloaden.

Bij SCOH vindt u onderwijs en peuteropvang onder één dak