Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij SCOH en haar medewerkers. Al onze peuterscholen voldoen aan de Wet Kinderopvang en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kwaliteitseisen Kinderopvang. De gemeente Den Haag ziet toe op de kwaliteit en laat deze toetsen door de GGD. Daarnaast toetst de Onderwijsinspectie de onderwijskundige kwaliteit van de locaties waar gewerkt wordt met VVE-programma’s.

Pedagogisch beleidsplan

SCOH biedt peuteropvang aan die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van uw kindje. Pedagogische kwaliteit vinden we heel belangrijk. Deze hebben wij beschreven in een pedagogisch beleidsplan. Daarin staat onze visie op de ontwikkeling van kinderen en de omgang met kinderen beschreven. Ook wordt de algemene werkwijze van de peuterscholen beschreven.

Veilige omgeving voor kinderen

Uiteraard zijn onze speellokalen veilig voor kinderen. Het meubilair is ergonomisch verantwoord, het speelmateriaal is afgestemd op jonge kinderen en veilig om mee te spelen. De buitentoestellen hebben een veiligheidscertificaat. Jaarlijks houden we twee ontruimingsoefeningen. We registreren ongelukjes en bijna-ongelukjes om ervan te leren.

SCOH biedt peuteropvang aan die bijdraagt aan
een goede en gezonde ontwikkeling van uw kindje

Inspectierapporten

De peuterscholen worden regelmatig gecontroleerd door de GGD. Hieronder vindt u een overzicht van de meest actuele inspectierapporten.