Opstapje naar school

De peuterschool is een opstapje naar de basisschool. Uw peuter komt gezellig spelen, ondertussen ontwikkelt hij vaardigheden die nodig zijn in de kleutergroep. Wanneer uw kind in groep 1 met de juiste bagage binnenkomt, sluit het onderwijs in de kleuterklas goed aan. Uw kind maakt hierdoor een goede start.

Van peuter naar kleuter

Als uw kind regelmatig naar de peuterschool gaat, went hij aan de kleuren, geluiden en de sfeer in het schoolgebouw. Het speelplein, de toiletten, de entree; alles wordt bekend terrein.
Peuterschool en basisschool zijn bewust in één pand gevestigd. Dat kan handig zijn voor ouders met meerdere kinderen, maar het is vooral fijn voor uw kleine peuter. Uw peuter is immers al vertrouwd met het gebouw en met de manier van werken als het naar groep 1 gaat.

Peuterscholen zijn alles behalve schools, maar sommige dingen lijken op hoe het er in groep 1 aan toegaat. Er is een juf die vertelt wat er gaat gebeuren en er is een huishoek of een bouwhoek. Er wordt af en toe gewerkt in de grote kring, vaker neemt een leidster een klein groepjes kinderen apart om een leerzaam spelletje te doen of om te werken aan bijvoorbeeld taalvaardigheden of de motoriek.

De methodes Piramide, Peuterplein en Uk & Puk die de peuterschool hanteert, komen meestal in groep 1 terug. Uw kind maakt in de peutergroep vriendjes die hij weer tegenkomt in groep 1. Zo stapt uw peuter gemakkelijk over naar de basisschool!

Wij werken mee aan de doorlopende leerlijnen zodat uw peuter
zich vloeiend en evenwichtig kan ontwikkelen

Basisschool 2-12

Peuterscholen werken samen met scholen. Onze scholen worden daarom ook wel ‘basisschool 2-12’ genoemd, waarbij de cijfers voor de leeftijden van de kinderen staan. Kort gezegd kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar al naar school. SCOH werkt van harte mee aan de doorlopende leerlijnen zodat uw peuter zich vloeiend en evenwichtig kan ontwikkelen. Vanzelfsprekend beginnen peuters vooral door spelend te leren en de wereld om zich heen te ontdekken. Peuters mogen bij SCOH nog even lekker kind zijn.

VVE

Alle peuterscholen werken met programma's voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Deze programma's stimuleren de brede ontwikkeling van uw kind door extra taalaanbod en taalondersteuning. We werken met de methodes Piramide, Peuterplein en Uk & Puk. Deze programma's worden ook in de eerste groepen van de basisschool gebruikt.
Peuterschool en basisschool stemmen hun aanpak op elkaar af. De intern begeleider van de basisschool kijkt mee voor de optimale ontwikkeling van uw kind. Mochten zich bijzonderheden voordoen, gaan we in gesprek met de ouders om samen tot een passende aanpak te komen.
Als uw kind naar de basisschool gaat, draagt de peuterschool de gegevens van uw kind over. Zo zorgen wij ervoor dat uw kind zich snel thuis zal voelen in groep 1.