Professioneel team

Als u de zorg voor uw peuter uit handen geeft, kunt u bij SCOH rekenen op een professioneel team.

Een bekend gezicht

Elke locatie heeft een eigen team van vaste medewerkers. Uw kind ziet dus elke keer dezelfde leidsters. Dat geeft een kind vertrouwen om ontspannen te kunnen spelen en leren. Uw kind krijgt een mentor toegewezen. Die mentor houdt samen met collega’s in de gaten hoe het met uw kind gaat in de groep. Speelt het goed samen, zijn er vriendjes, hoe is het met de woordenschat en de algehele ontwikkeling? Aan de hand van actiepunten kan eventueel passend spelmateriaal worden ingezet of krijgt uw kind extra aanbod. We stimuleren kinderen maximaal, maar we zorgen er ook voor dat ze niet overbelast raken. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De mentor is voor ouders een eerste aanspreekpunt.

Bij onze peuterscholen kunt u rekenen
op een professioneel team

Professionele medewerkers

In al onze peuterscholen werken gediplomeerde medewerkers. Wij investeren daarnaast volop in training, scholing en begeleiding van onze medewerkers en eventuele stagiaires. Alle medewerkers zijn geschoold in de ontwikkeling van het jonge kind, in voor- en vroegschoolse educatie en in (kinder-) EHBO. Op alle locaties zijn gespecialiseerde pedagogisch coaches om leidsters te ondersteunen bij hun pedagogisch-educatieve werkzaamheden.   

Vier ogen

Al onze medewerkers zijn in het bezit van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en worden met het oog op de veiligheid van uw kind continu gescreend. Continue screening betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem, dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken bij SCOH Peuteropvang. Op de peuterscholen is het vierogen-principe van kracht. In de praktijk betekent dit dat op de peuterscholen altijd minimaal twee gekwalificeerde leidsters aanwezig zijn. Zo is er altijd toezicht van vier ogen en zien en horen de leidsters elkaar bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarmee voldoen SCOH Peuterscholen volledig aan de wettelijke voorschriften.