Spelen met een visie

Peuters leren door te ontdekken en door te doen. Terwijl uw kindje theedrinkt met poppen, een boekje leest met één van onze leidsters of verstoppertje speelt met de andere kinderen in de groep, leert uw kind meer dan u denkt. Bij de SCOH Peuterscholen draait alles om spelend leren. De ontwikkeling van uw peuter wordt begeleid en gestimuleerd door onze professionele leidsters. Al spelend leert uw kind vaardigheden die straks nodig zijn op de basisschool. Samen spelen, samen delen, voor jezelf opkomen, luisteren, zelf iets vertellen, zingen, knutselen – het komt allemaal aan bod.

Aansprekende thema's

Door middel van thema’s worden onderwerpen van verschillende kanten belicht, bijvoorbeeld ‘kabouters en reuzen’ of ‘feest’. Het verhaal dat verteld wordt, de knutselwerkjes, de speelhoeken, de speciaal ingerichte thematafel staan allemaal in het teken van dat thema. Op die manier wordt uw peuter steeds opnieuw uitgedaagd om mee te doen. Uw peuter leert goed spreken en zijn woordenschat wordt spelenderwijs vergroot. Ook zijn zintuigen en motorisch handelen worden geprikkeld.

Bij de SCOH Peuterschool draait het niet om lesjes leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. Precies wat jonge kinderen het liefste doen! Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door.

Buitenspelen

Buitenspelen is goed voor kinderen. Daarom gaan onze peuters zowel ’s morgens als ’s middags drie kwartier naar buiten. De ene keer biedt de leidster een leuk buitenspelletje aan, de andere keer mogen de kinderen vrij spelen. Zij kunnen vriendjes maken, samenspelen wordt gestimuleerd. Er is genoeg speel-
materiaal op het plein; fietsjes, ballen, karren en op sommige locaties is een zandbak of klimtoestel.

Bij de SCOH Peuterschool draait het niet om lesjes leren,
maar om vrolijk spelen en ontdekken

Gezonde peuters

SCOH vindt de gezondheid van kinderen belangrijk en moedigt daarom een gezonde leefstijl aan. Daarom drinken de peuters water en wordt er geen snoep of koek uitgedeeld. Gezond trakteren is vanzelfsprekend.  ’s Morgens snacken de peuters gezond met fruit.

Ouders

Ouders en de peuterschool zijn partners in de ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling van een kind stopt niet bij de peuterschool. Thuis gaat de ontwikkeling onverminderd door. SCOH Peuterscholen werken daarom graag samen met u als ouders. U kunt thuis de ontwikkeling van uw kind stimuleren en daarover in gesprek gaan met de leidster. Zij geven graag tips en handvatten om thuis verder te gaan. De peuterleidster kan u op weg helpen om thuis ook met uw kind activiteiten te doen die de ontwikkeling stimuleren. De leidsters houden rekening met wat u belangrijk vindt.

Bij het halen en brengen nemen de leidsters graag de tijd om in gesprek te raken met ouders. Hoe is het met uw peuter? Gaat thuis alles goed? Zijn er opvoedvragen waar de leidster misschien bij kan helpen?

SCOH Peuterscholen vinden de stem van ouders belangrijk. Op sommige locaties is een oudercommissie actief, op andere (peuter-)scholen is er een zogeheten 2-12 Raad voor medezeggenschap. Ouders van peuters en van oudere basisschoolleerlingen nemen daar dan aan deel. Voor meer informatie hierover kunt u gerust contact opnemen met de leidsters of kijk op de website van de school.

Fijn en vertrouwd

Kinderen kunnen pas lekker spelen, leren en groeien als ze zich prettig voelen. Daarom besteedt SCOH veel aandacht aan een fijne sfeer in de groep. Kinderen worden geplaatst in een vaste groep zodat uw kind makkelijk vriendjes en vriendinnetjes maakt. De peuters wennen aan een vaste leidster. Zo wordt de peuterschool een fijne en vertrouwde plek voor uw kind.